Zorg en gezondheid

In Vlaanderen zijn er al wat voorzieningen voor personen met een handicap die werken vanuit de principes van de antroposofische heilpedagogie. Ook artsen en therapeuten hebben zich na hun reguliere opleiding verder bekwaamd in de antroposofisch georiënteerde geneeskunde. Maar er is nood aan een verdere ontwikkeling in dit gebied zoals in de bejaardenzorg of via therapeutica.

PiAntro wil graag dergelijke initiatieven ondersteunen. Gemotiveerde aanvragen zijn welkom.