Algemene antroposofie

Binnen het cultureel-geestelijk leven ontstaan kleinere en  grotere initiatieven die vertrekken vanuit de antroposofie als een weg tot zelfkennis en daardoor kennis van de wereld. Antroposofie helpt om midden in de wereld in de praktijk vorm te geven aan een spirituele levenshouding. Het actiedomein algemene antroposofie kan dit bewegingswerk ondersteunen.

Er zijn in dit domein zeer veel mogelijkheden om activiteiten te ontplooien: congressen, bijeenkomsten, workshops, studiegroepen enz. Maar ook: het verwerven van infrastructuur om de werking van de algemene antroposofie voor de toekomst te kunnen garanderen en ondersteunen.

PiAntro wil graag dergelijke initiatieven ondersteunen en initiatiefnemers kunnen een aanvraag indienen.
Download het formulier via de knop hieronder en bezorg ons de ingevulde versie via fonds@piantro.be

Schenken

Schenkingen aan het domein Algemene Antroposofie gebeuren via het rekeningnummer van de Koning Boudewijnstichting BE 10 0000 0000 0404 met de gestructureerde mededeling 623/3640/90017