Jongereninitiatieven

Typisch voor dit domein is het ontstaan en vergaan van groepen jonge mensen die op zoek zijn naar een spirituele invulling van de vragen en idealen waarmee ze leven. Zo zijn er formele en informele groepen jonge mensen die inspiratie putten uit antroposofische inzichten en initiatieven ontwikkelen voor deze doelgroep.

PiAntro wil graag dergelijke initiatieven ondersteunen. Gemotiveerde aanvragen zijn welkom.