Over ons

Geschiedenis

In 2007 werd het fonds Participeren in Antroposofie opgericht door de vzw Mercurius, in samenwerking met de Rudolf Steineracademie (nu Via Libra), de Antroposofische Vereniging en de Federatie van Steinerscholen in Vlaanderen

Toen in 2008 het nodige basiskapitaal was verzameld om met dit fonds te kunnen werken, was de eerste doelstelling het werven van schenkingen ten voordele van de BSO-studierichting Duurzaam wonen en het specialisatiejaar Bio-ecologische bouwafwerking van de middelbare Steinerschool (in Lier). De pioniersklas, die startte in 2008, werd niet gesubsidieerd door de overheid

Dit project stond zes jaar lang in het middelpunt van de werking van het Fonds Pi-Antro, tot de studierichting in 2014 volwaardig gesubsidieerd werd en niet meer in aanmerking kwam voor verdere ondersteuning.

Vanaf 2014 begon een nieuwe fase waarbij allerlei kleinere initiatieven een aanvraag konden doen om fondsen te werven voor hun initiatief. 

In 2016 besloot het bestuurscomité de werking van het fonds uit te breiden en drie domeinen te onderscheiden: kleinschalige antroposofische projecten, nieuwe steinerscholen of nieuwe studierichtingen binnen bestaande steinerscholen en aankoop van grond voor biologische en biologisch-dynamische landbouw. Via gestructureerde mededelingen konden stortingen toegewezen worden aan een bepaald domein. 

In het domein ‘kleinschalige antroposofische projecten’ verschafte Pi-Antro subsidies aan o.a. een kinderopvang, de biografie en herdenking van Emiel Gevers, een onderzoek in Wallonië over identiteit, een onderzoek over de observatie van het denken en een onderzoek over flowforms en water.

In 2022 is er besloten om te werken binnen de volgende 7 domeinen: algemene antroposofie, opvoeding en onderwijs, biologisch- dynamische landbouw, kunst, jongerenwerking, zorg en gezondheid, opleiding en vorming. Elk individueel project kan een eigen projectnummer krijgen, waardoor men gericht kan schenken. 

Pi-Antro zelf doet enkel algemene wervingsacties. Het zijn de erkende initiatieven zelf die bekend maken wat ze willen realiseren en ze werven zelf. De financiële ondersteuning is mogelijk via stortingen op de rekening van Pi-Antro bij de koning Boudewijnstichting op een specifiek projectnummer.

Bestuurders

Jan Borghs
Voorzitter van VZW Widar, een gemeenschap voor personen met een handicap. 
Bestuurder van VZW Mercurius en oprichter van het fonds Pi-Antro.
Bestuurder van de stichting De Landgenoten

Chris Maryns – Van Autreve
Oprichter van het fonds Pi-Antro
Bestuurder van vzw Mercurius

Jozefien Poppe
Leerkracht en beleidsmedewerker Middelbare Steinerschool Gent.

Margareta (Griet) Van Raemdonck
Voorzitter van de internationale VZW European Council for Steiner Waldorf Education en
Bestuurder van VZW Eduarta