Kunst

Nog vóór de inhoud van de antroposofie zich praktisch in de verschillende werkvelden realiseerde (we spreken hier over het begin van de 20ste eeuw) , werd de inhoud kunstzinnig verwerkt. Onder impuls van de spirituele achtergrond metamorfoseerde de architectuur, de binnenhuisarchitectuur, de schilder en beeldhouwkunst, de toneelkunst, de dans, de poëzie…

Voor zover de kunst door de inzichten van de antroposofie wordt geïnspireerd, kunnen initiatieven in dit gebied door piAntro giften ondersteund worden.