PIANTRO

Participeren in antroposofie

Het fonds Pi-Antro voor antroposofische werkgebieden ondersteunt initiatiefnemers van projecten die op een positieve manier aan de maatschappij bijdragen.

WAT WE DOEN

Onze 7 domeinen.

WERKING

Koning Boudewijnstichting (KBS)

Het bestuurscomité is samengesteld uit twee vertegenwoordigers van de organisatie die het Fonds PiAntro heeft opgericht (Mercurius vzw), één à twee experten van het antroposofische werkveld en één vertegenwoordiger van de Koning Boudewijnstichting. Het wordt ondersteund door een medewerker van de Koning Boudewijnstichting.

Het bestuurscomité komt één à twee keer per jaar samen om de ontwikkeling van het Fonds te bespreken en te beslissen over de ondersteuning van projecten.

Het Fonds PiAntro heeft een relatief bescheiden basiskapitaal, dat in de jaren 2007 en 2008 bij elkaar werd gebracht, o.a. door de Iona Stichting (NL), vzw Mercurius (oprichter), Via Libra en talrijke particuliere giften. Met de jaarlijkse opbrengst van dit basiskapitaal zijn de werkingskosten van het Fonds gedekt en kunnen kleine projecten binnen het antroposofische werkveld worden ondersteund. Maar het Fonds werft voortdurend nieuwe schenkingen, die kunnen gebruikt worden voor ondersteuningen binnen de zeven domeinen.

Schenkingen vanaf 40 € of meer per jaar, geven recht op een attest voor fiscale vrijstelling.

Nieuws