Onze 7 domeinen

Algemene antroposofie

Antroposofie helpt om midden in de wereld in de praktijk vorm te geven aan een spirituele levenshouding. Het actiedomein algemene antroposofie kan dit bewegingswerk ondersteunen.

Biologisch dynamische landbouw

Zowel in Vlaanderen als in Wallonië is er een opleiding voor jonge boeren die vanuit spirituele inzichten landbouw willen bedrijven.

Opvoeding en onderwijs

De steinerpedagogie heeft haar plek in het Belgische onderwijsveld gevonden. Toch is er binnen de subsidieregels geen mogelijkheid om in een opstartfase van een nieuw initiatief beroep te doen op financiering vanuit de overheid.

Opleiding en vorming

PiAntro wil een forum zijn waarop studenten en cursisten beroep kunnen doen voor hulp bij hun opleiding.

Jongerenwerking

Er zijn formele en informele groepen jonge mensen die inspiratie putten uit antroposofische inzichten en initiatieven ontwikkelen voor deze doelgroep.

Kunst

Voor zover de kunst door de inzichten van de antroposofie wordt geïnspireerd, kunnen initiatieven in dit gebied door piAntro giften ondersteund worden.

Zorg en gezondheid

In Vlaanderen zijn er al wat voorzieningen voor personen met een handicap die werken vanuit de principes van de antroposofische heilpedagogie.