Opvoeding en onderwijs

De steinerpedagogie heeft haar plek in het Belgische onderwijsveld gevonden. Vooral in Vlaanderen. Toch is er binnen de subsidieregels geen mogelijkheid om in een opstartfase van een nieuw initiatief beroep te doen op financiering vanuit de overheid. Elke nieuwe school en elke nieuwe uitbreiding van het aanbod in het middelbaar onderwijs vraagt grote investeringen met vrijwilligerswerk en schenkingen.

Opleidingen in steinerpedagogie kunnen in Vlaanderen geen beroep doen op subsidiëring en moeten daarom een vrij hoge inschrijvingsprijs vragen.

Er is een grote nood aan opvang voor het kleine kind en met name ook in een setting die uitgaat van een spiritueel mensbeeld. Ook daarvoor zijn investeringen dringend nodig.

PiAntro wil graag dergelijke initiatieven ondersteunen. Gemotiveerde aanvragen zijn welkom.