Biologisch dynamische landbouw

De biologisch dynamische landbouw is vooral in Wallonië  ontwikkeld, maar ook in Vlaanderen is de interesse groeiende. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië is er een opleiding voor jonge boeren die vanuit spirituele inzichten landbouw willen bedrijven. Een groeiende groep consumenten is vragende partij voor landbouwproducten die vanuit dit ideaal zijn geteeld.

Er is nog zeer veel werk aan de winkel voor het bevorderen van het bewustzijn voor deze landbouwmethode. Opleidingen, congressen, bijeenkomsten en studiegroepen over deze landbouwmethode organiseren is nodig.

PiAntro wil graag dergelijke initiatieven ondersteunen. Gemotiveerde aanvragen zijn welkom.