Service Tag: Business

Binnen het cultureel-geestelijk leven ontstaan kleinere en  grotere initiatieven die vertrekken vanuit de antroposofie als een weg tot zelfkennis en daardoor kennis van de wereld. Antroposofie helpt om midden in de wereld in de praktijk vorm te geven aan een spirituele levenshouding. Het actiedomein algemene antroposofie kan dit bewegingswerk ondersteunen.

Er zijn in dit domein zeer veel mogelijkheden om activiteiten te ontplooien: congressen, bijeenkomsten, workshops, studiegroepen enz. Maar ook: het verwerven van infrastructuur om de werking van de algemene antroposofie voor de toekomst te kunnen garanderen en ondersteunen.

PiAntro wil graag dergelijke initiatieven ondersteunen en initiatiefnemers kunnen een aanvraag indienen.